شطرنج

دعوت از 5 شطرنج باز به اردوی دو روزه تیم نوجوانان

اسامى نفرات دعوت شده به اردوى تیم شطرنج نوجوان اعلام شد.

12 آذر 1398

المپیاد جهانی شطرنج زیر 16 سال، برتری قاطع ایران مقابل آمریکا

در دور هفتم مسابقات المپیاد جهانی شطرنج زیر 16 سال، تیم ایران موفق شد آمریکا را شکست دهد.

7 اردیبهشت 1398