کشتی فرنگی

امیدوارم خروجی جام تختی کسب سهمیه و عملکرد مطلوب در المپیک باشد

به گزارش خبرنگاران، قاسم رضایی دارنده مدال های طلا و برنز المپیک و چندین مدال جهانی و آسیایی گفت: از نزدیک شاهد رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی در شیراز هستم و این رقابت ها در سطح خوبی در حال برگزاری است.

21 اسفند 1398

دبیر: وضعیت فدراسیون کشتی قرمز است، هیچکس توقع کسب سهمیه و مدال المپیک نداشته باشد، 50 میلیارد تومان بدهی داریم

رئیس فدراسیون کشتی گفت: فدراسیون کشتی در وضعیت قرمز است و الان می گویم که کسی توقع کسب سهمیه و مدال المپیک نداشته باشد.

30 شهریور 1398

مرعشیان: خللی در برنامه های کشتی ایجاد نشده است، تمام هدف مان میزبانی خوب از جام تختی است

رئیس هیئت کشتی استان خوزستان گفت: حمید بنی تمیم با قدرت کارها را پیش می برد و خللی در برنامه های کشتی ایجاد نشده، همه ما منتظر پاسخ وزارت ورزش برای مشخص زمان ثبت نام از کاندیداها هستیم.

10 خرداد 1398