29 دانشگاه ایرانی در جمع برترین دانشگاه های جهان قرار گرفتند

به گزارش مجله جاودان، به گزارش خبرنگاران به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC گفت: پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از معتبرترین نظام های رتبه بندی بین المللی است که دانشگاه های جهان را رتبه بندی می کند. در حالی که در سال 2012 تا 2014 از ایران تنها یک دانشگاه و در سال 2015 دو دانشگاه صنعتی شریف و صنعتی اصفهان در این رتبه بندی حضور داشتند.

29 دانشگاه ایرانی در جمع برترین دانشگاه های جهان قرار گرفتند

دهقانی گفت: در سال 2016 تعداد دانشگاهها به 8 مورد، در سال 2017 به 13 دانشگاه و در 2018 این تعداد به 18 دانشگاه افزایش یافته است. در رتبه بندی اخیر در سال 2019 با ورود 11 دانشگاه جدید شاهد حضور 29 دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در جمع 1258 دانشگاه برتر دنیا از 86 کشور بوده است.

وی افزود: این موضوع نوید بخش حرکت هر چه بیشتر دانشگاههای توانمند ایران در رتبه بندی های معتبر بین المللی است.

سرپرست ISC گفت: دانشگاه های کاشان، علوم پزشکی مشهد، صنعتی شیراز، شهید مدنی آذربایجان، علوم پزشکی ایران، مازندران، علوم پزشکی شهید بهشتی، خوارزمی، شهید باهنر کرمان، صنعتی شاهرود و ارومیه برای اولین بار در رتبه بندی تایمز حضوریافته اند.

سرپرست ISC افزود: بر اساس رتبه بندی تایمز در سال 2019، دانشگاه های کاشان، علوم پزشکی مشهد، صنعتی شیراز که برای اولین بار در این رتبه بندی حضور داشتند رتبه های خوبی کسب کرده اند.

وی گفت: با اینحال دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با بازه رتبه ای 351-400 و دانشگاه صنعتی امیرکبیر و نیز دانشگاه کاشان با قرار دریافت در بازهای رتبه ای 501-600 در بین دانشگاه های برتر در این نظام رتبه بندی قرار دارند.

دانشگاه هایی که رتبه بندی آنها در بازه یکسان هستند همگی هم رتبه بوده و ترتیب اسامی ذکر شده در این گزارش مطابق با سامانه رتبه بندی تایمز و بر اساس حروف الفبا (به لاتین) است.

بدین ترتیب از 29 دانشگاه کشور یک دانشگاه در رتبه 1 (صنعتی نوشیروانی بابل)، دو دانشگاه در رتبه 2 (صنعتی امیر کبیر و کاشان)، هشت دانشگاه در رتبه 4 (علم وصنعت، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی مشهد، صنعتی شریف، صنعتی شیراز، تبریز، تهران، علوم پزشکی تهران) هستند.

همچنین 10 دانشگاه در رتبه 12 (شهید مدنی آذربایجان، فردوسی مشهد، گیلان، علوم پزشکی ایران، اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی، مازندران، شهید بهشتی، علوم پزشکی شهید بهشتی و شیراز) و 8 دانشگاه در رتبه 22 (الزهرا، بیرجند، خوارزمی، باهنر کرمان ، صنعتی شاهرود، ارومیه ، یزد و زنجان) قرار دارند.

رتبه سایر دانشگاه های ایران در جدول زیر نشان داده شده است.

تعداد و رتبه دانشگاه های ایران در نظام رتبه بندی بین المللی تایمز 2019

ردیف

رتبه در

2018

رتبه در

2019

دانشگاه

ردیف

رتبه در

2018

رتبه در

2019

دانشگاه
1

301-350

351-400

صنعتی نوشیروانی بابل

16 801-1000 801-1000 دانشگاه اصفهان

2

601-800

501-600

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

17 601-800 801-1000 خواجه نصیرالدین طوسی

3

-

501-600

دانشگاه کاشان

18 - 801-1000 دانشگاه مازندران

4

601-800

601-800

دانشگاه علم و صنعت

19 801-1000 801-1000 دانشگاه شهید بهشتی

5

601-800

601-800

دانشگاه صنعتی اصفهان

20 - 801-1000 علوم پزشکی شهید بهشتی

6

-

601-800

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

21 801-1000 801-1000 دانشگاه شیراز

7

601-800

601-800

دانشگاه صنعتی شریف

22

1001+ 1001+ دانشگاه الزهرا

8

-

601-800

دانشگاه صنعتی شیراز

23 1001+ 1001+ دانشگاه بیرجند

9

601-800

601-800

دانشگاه تبریز

24

- 1001+ دانشگاه خوارزمی

10

601-800

601-800

دانشگاه تهران

25

-

1001+ شهید باهنر کرمان

11

601-800

601-800

دانشگاه علوم پزشکی تهران

26 - 1001+ دانشگاه صنعتی شاهرود

12

-

801-1000

شهید مدنی آذربایجان

27

- 1001+ دانشگاه ارومیه

28

801-1000

801-1000

دانشگاه فردوسی مشهد

28

1001+ 1001+ دانشگاه یزد

14

801-1000

801-1000

دانشگاه گیلان

29 1001+ 1001+ دانشگاه زنجان

15

-

801-1000

دانشگاه علوم پزشکی ایران

روش شناسی رتبه بندی تایمز

پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام های معتبر بین المللی است که از سال 2004 مراکز آموزش عالی را در سرتاسر دنیا مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار داده است.

این رتبه بندی از 13 شاخص به شرح جدول زیر در قالب 5 معیار کلی آموزش با وزن 30 درصد، پژوهش با وزن 30 درصد، استنادات با وزن 30 درصد، وجهه بین المللی با وزن 7.5 درصد و ارتباط با صنعت با وزن 2.5 درصد بهره گرفته است.

وزن معیار

معیار

شاخص

وزن شاخص

30

آموزش

بررسی شهرت: آموزش

15٪

نسبت مدرک دکتری به تعداد اعضای هیأت علمی

نسبت تعداد کل دانشجویان کارشناسی به اعضای هیأت علمی

4.5٪

نسبت مدرک دکتری به کارشناسی ارائه شده توسط مؤسسه

2.25٪

درآمد مؤسسه نسبت به تعـداد اعضای هیأت ­علمی

2.25٪

30

پژوهش

بررسی شهرت: پژوهش

18٪

درآمد پژوهش

تعداد مقالات منتشر شده به ازای اعضای هیأت علمی

30

استنادات

تأثیر- میانگین تعداد استنادها به ازای مقالات منتشر شده

30

2.5

درآمد صنعتی

درآمد پژوهشی حاصل از صنعت (به ازای اعضای هیأت علمی)

2.5

7.5

وجهه بین ­المللی

نسبت اعضای هیأت علمی بین المللی به بومی

2.5

نسبت دانشجویان بین المللی به بومی

2.5

سهم مقالات منتشر شده مشترک با نویسندگان همکار بین المللی

2.5

محاسبات رتبه بندی تایمز توسط شرکت خدمات حرفه ای پرایس واتر هاوس کوپرز (PWC) اجرا شده است.

محاسبات شاخص ها و نمرات توسط 3 منبع اطلاعاتی صورت گرفته است که این منابع عبارت هستند از 1) داده های ارسالی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که به صورت خود اظهاری جمع آوری می شوند، 2) داده های حاصل از نظرسنجی شهرت توسط متخصصین آموزش عالی، 3) اطلاعات تولیدات علمی موسسات آموزش عالی نمایه شده در پایگاه استنادی اسکوپوس.

داده های رتبه بندی سال 2019 بیش از 25000 نشریه علمی را که توسط پایگاه اسکوپوس الزویر نمایه می شود را در برمی گیرد. تولیدات علمی دوره 5 ساله 2013-2017 و استنادات دوره شش ساله 2013-2018 را شامل می شود.

جایگاه دانشگاه های دنیا در رتبه بندی تایمز 2019

دهقانی گفت: سه دانشگاه آکسفورد و کمبریج (از انگلیس) و استنفورد (از آمریکا) در رتبه بندی سال 2019 به ترتیب در رتبه های اول تا سوم و نیز دانشگاههای MIT ، صنعتی کالیفرنیا، هاروارد، پرینستون، ییل و کالج لندن به ترتیب دررتبه های 4 الی 10 دنیا قرار گرفته اند. در بین 10 دانشگاه برتر دنیا 3 دانشگاه از کشور انگلستان و 7 دانشگاه از ایالات متحده بوده اند.

وی افزود: کشور آمریکا با 172 دانشگاه، انگلیس با 98 دانشگاه، آلمان 47 دانشگاه، استرالیا 35 دانشگاه، فرانسه 34 دانشگاه و کانادا 27 دانشگاه در این رتبه بندی داشته اند. دانشگاه سوربن فرانسه با کسب رتبه 73 بالاترین رتبه را در میان دانشگاه های تازه وارد (newcomer) در رتبه بندی دارد.

سرپرست ISC افزود: در منطقه آسیا کشور چین با 72 دانشگاه و کسب رتبه دنیای 22 توسط دانشگاه تسینگ هوا (Tsinghua) بهترین رتبه دنیای در میان دانشگاه های آسیا معرفی شده و کشور سنگاپور با دو دانشگاه و کسب رتبه دنیای 23 توسط دانشگاه NUS در جایگاه بعد قرار گرفته است. کشور ژاپن با 103 دانشگاه بیشترین تعداد دانشگاه و دانشگاه توکیو رتبه دنیای 42 را کسب کرده است. کشور چین 7 دانشگاه، ژاپن 2 دانشگاه و سنگاپور نیز 2 دانشگاه رتبه زیر 200 داشته اند.

دانشگاه های کشورهای اسلامی در رتبه بندی تایمز 2019

دهقانی گفت: از نظر تعداد دانشگاه ها، جمهوری اسلامی ایران با 29 دانشگاه بیشترین تعداد حضور را داشته است.

وی یادآور شد: از سایر کشورهای اسلامی کشور ترکیه با 23 دانشگاه، مصر با 19 دانشگاه، مالزی 11 دانشگاه، پاکستان با 9 دانشگاه و عربستان و الجزایر هرکدام با 6 دانشگاه، اندونزی با 5 دانشگاه، مراکش، اردن و امارات متحده عربی هرکدام 4 دانشگاه، قزاقستان 2 دانشگاه و سایر کشورهای عراق، عمان، نپال، تانزانیا، جامائیکا، قطر و کویت با یک دانشگاه در رتبه بندی سال 2019 قرار گرفته اند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم دنیا اسلام گفت: در رتبه بندی امسال تایمز، برای اولین بار دانشگاه هایی از کشورهای عراق، جامائیکا، نپال، تانزانیا و قزاقستان در رتبه بندی حضور داشته اند. در مجموع از کشورهای اسلامی حدود 141 دانشگاه در این رتبه بندی حضور داشته اند.

وی گفت: درمیان دانشگاه های برتر کشورهای اسلامی، عربستان سعودی در بازه 250-201، مالزی و امارات متحد عربی در بازه 350-301 ، ایران ، ترکیه و اردن در بازه 400-351 بهترین رتبه دنیای را کسب کرده اند. در مجموع از میان کشورهای اسلامی تنها 11 دانشگاه رتبه زیر 500 داشته اند.

دهقانی گفت: این در حالی است که طبق برنامه 10 ساله علم، نوآوری و فنآوری کشورهای اسلامی عضو OIC (مصوب 2017 در قزاقستان) لازم است تا 2026 تعداد 50 دانشگاه از کشورهای اسلامی در میان 500 دانشگاه برتر دنیا قرار گیرند. به همین دلیل باید تلاش های جدی همراه با تهیه برنامه راهبردی و نقشه راه مناسب توسط دانشگاه های این کشورها صورت گرفته تا علاوه بر افزایش تعداد دانشگاه ها رتبه و جایگاه مناسب را در سطح بین المللی کسب کنند.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 22 آذر 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: javedandld.ir شناسه مطلب: 525

به "29 دانشگاه ایرانی در جمع برترین دانشگاه های جهان قرار گرفتند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "29 دانشگاه ایرانی در جمع برترین دانشگاه های جهان قرار گرفتند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید