نصاب پیروزی در انتخابات شورای اسلامی چقدر است ؟

به گزارش مجله جاودان، نتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا طبق قوانین برگزار خواهد شد و طبق ماده 17 انتخاب اعضای شورای روستا و شهر به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا، انتخاب می شوند.

نصاب پیروزی در انتخابات شورای اسلامی چقدر است ؟

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا طبق قوانین برگزار خواهد شد و طبق ماده 17 انتخاب اعضای شورای روستا و شهر به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا، با تبصره در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران است و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه است؛ همچنین وزارت کشور می تواند با هماهنگی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، قرائت و شمارش آرا را در تمام یا تعدادی از حوزه های انتخابیه با استفاده از رایانه انجام دهد.

طبق ماده 18 در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار در یک شعبه اخذ رأی با ارائه شناسنامه رأی دهد. با تبصره در انتخابات میاندوره ای، در هر حوزه کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند یا در انتخابات شرکت نکرده باشند.

همچنین طبق ماده 19 در صورتی که آرا ناخوانا باشد، آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد، آرایی که دارای نام رأی دهنده یا امضا یا اثر انگشت وی باشد، آرایی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد و آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد، برگ های رأی باطل می شود ولی جز آرای مأخوذه محسوب می شود و مراتب در صورتجلسه قید و برگ های رأی مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد. با این تبصره چنانچه برگ رأی مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود.

طبق ماده 20 در صورتی که کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد، کل آرای مندرج در صورتجلسه که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگ های تعرفه، آرایی که زائد بر تعداد تعرفه، آرایی که فاقد مهر انتخاباتی، آرایی که روی ورقه غیر از برگ رأی انتخاباتی نوشته شده، آرای کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیدند، آرایی که با شناسنامه افراد فوت یا غیرایرانی اخذ شده، آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ، آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ، آرایی که از طریق تهدید به دست آمده، آرایی که با تقلب و تزویر در تعرفه ها، آرا، صورتجلسه و شمارش به دست آمده باشد، برگ های رأی باطل می شود و جز آرای مأخوذه محسوب نمی شود و مراتب در صورتجلسه قید و برگ های رأی مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد، با تبصره 1 آرای زائد مذکور در بند ج به قید قرعه از کل برگ های رأی کسر می شود و با تبصره 2 چنانچه احراز شود که رأی دهنده بیش از یک برگ رأی به صندوق ریخته باشد، همه اوراق وی باطل است و جز آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد.

طبق ماده 21 در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی شود، طبق ماده 22 در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی شود. طبق ماده 23 در صورتی که در برگ رأی نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می شود.

طبق ماده 24 در حوزه های انتخابیه که تا 10 نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می توانند به تنهایی یا اشتراک برای هر یک از شعبه های ثبت نام و اخذ رأی و در حوزه های انتخابیه که بیش از 10 نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأی یک نفر کننده جهت حضور در محل شعب اخذ رأی به هیأت اجرایی معرفی کنند. با این تبصره که چنانچه کنندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رأی مشاهده کنند بدون دخالت مراتب را به هیأت اجرایی و نظارت کتباً اعلام خواهند کرد.

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

طبق ماده 25 انتخاب کنندگان باید تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ رأی، سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت باشند، با این تبصره که کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رأی دهند.

طبق ماده 26 انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، حداقل سن 25 سال تمام، این بند به موجب قانون اصلاحی 6/7/1382 حذف شده است؛ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه، ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستا و داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای دارای تا یک میلیون نفر جمعیت و مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت داشته باشند. با این تبصره که اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند و اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت داشته باشند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.

طبق ماده 27 اعضای هیأت های اجرایی و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه تحت مسئولیت خود محرومند، همچنین طبق ماده 28 اشخاص رئیس جمهور و مشاوران و معاونان وی، وزرا، معاونان و مشاوران آنان، کنندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و معاونان و مشاوران وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، شاغلان نیروهای مسلح، رؤسای سازمان ها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی، رؤسا و سرپرستان سازمان های دولتی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای کل و مدیران عامل بانک ها، رئیس جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسکن، سرپرست کمیته امداد امام، رؤسای سازمان ها، مدیران عامل شرکت های دولتی (مانند شرکت مخابرات، دخانیات …)، سرپرست نهضت سوادآموزی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه ها و سازمان ها و ادارات دولتی و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسئولیت آنان به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند، استانداران و معاونان و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونان آنان، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات کل، معاونین ادارات کل، دادستان ها، دادیارها، بازپرس ها، قضات، رؤسای دانشگاه ها، رؤسای بانک ها، رؤسا، سرپرستان و معاونان سازمان ها و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می کنند و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند و شهرداران و مدیران مناطق و مؤسسات و شرکت های وابسته و شاغلان در شهرداری و مؤسسات و شرکت های وابسته به آن از عضویت در شورای اسلامی شهر محل خدمت محرومند، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

طبق ماده 29 کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته و به تشخیص مراجع ذی صلاح، کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده اند، وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان ها و گروهک هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد، کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند، محکومان به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی،

محکومان به حدود شرعی، محکومان به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالحه قضائی، مشهوران به فساد و متجاهران به فسق، قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد، محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل 49 قانون اساسی باشند و وابستگان به رژیم گذشته از قبیل اعضای انجمن های ده، شهر، شهرستان و استان و خانه های انصاف، رؤسای کانون های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و کنندگان مجلس های سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند.

طبق ماده 30 هیچیک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام کنند، در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ به مدت چهار سال از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می شوند. همچنین طبق ماده 31 در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفا یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی البدل، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه شود و بیش از 18 ماه به پایان دوره مانده باشد وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف دو ماه انتخابات میاندوره ای جهت تکمیل تعداد اعضای اصلی و علی البدل و ادامه فعالیت آن را برگزار کند.

تعداداعضای اصلی و جانشین هر منطقه

شوراها 126٬153 کرسی دارد که با 81٬434 عضو جانشین (علی البدل) روی هم رفته 207٬587 کرسی می شود. البته طبق گزارش وزیر کشور تعداد کل کرسی ها را 196٬917 نفر گفت.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور بااشاره به تغییرات و اصلاح قوانین که در چهارمین دوره انتخابات شوراها اعمال خواهد شد تعداد اعضای اصلی و جانشین (علی البدل) شوراها را به شرح زیر گفت.

تعداداعضای اصلی و جانشین در شهرها

جمعیت شهر تعداد شرحات

زیر 20 هزار نفر 5نفر عضو اصلی و 2نفر جانشین

50هزارنفر جمعیت 7 نفر عضو اصلی و 3 نفر جانشین

100هزار نفر جمعیت 9نفر عضو اصلی و 4 نفر جانشین

200 هزار نفر جمعیت 11 نفر عضو اصلی و 5 نفر جانشین

500 هزار نفر جمعیت 13 عضو اصلی و 6 عضو جانشین

یک میلیون نفر جمعیت 15 نفر عضو اصلی و 7 نفر جانشین

دو میلیون نفر جمعیت 21 نفر عضو اصلی و 8 نفر جانشین

بیش از 2 میلیون نفر جمعیت 25 نفر عضو اصلی و 10 نفر جانشین

شهر تهران استثنائاً 31 نفر عضو اصلی و 12 نفر جانشین

تعداداعضای اصلی و جانشین در روستاها

بر اساس قانون، در تمامی روستاهای بالای 20 خانوار کشور که دارای دست کم 100 نفر سکنه باشند، شورای اسلامی روستا تشکیل می شود.

روستا تعداد شرحات

زیر 1500 نفر 3 نفر عضو اصلی و 5 عضو جانشین

بیش از 1500 نفر 5 عضو اصلی و 3 عضو جانشین

دوره فعالیت شوراها یک ماه پس از آغاز به کار دولت تازه است بنابراین 12 شهرویر تاریخ آغاز به کار شوراهای اسلامی دیگر است.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 24 اردیبهشت 1400 بروزرسانی: 24 اردیبهشت 1400 گردآورنده: javedandld.ir شناسه مطلب: 1629

به "نصاب پیروزی در انتخابات شورای اسلامی چقدر است ؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نصاب پیروزی در انتخابات شورای اسلامی چقدر است ؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید